Çevre Politikamız
Çelik Sac Şekillendirme ve Tıbbi Ekipman Cihaz Üretiminde Faaliyet gösteren Teknikçelik Eşya San. Tic. A.Ş. Ürettiği ürünlerde ve tüm üretim süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri minimuma indirebilmek için çevrenin korunmasını amaç edinmiştir.

Bu amaç için;

Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini,

Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere ve ilgili yükümlülüklerine uymayı,

En son teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, olabildiğince geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,

Çevresel performansı sürekli geliştirerek doğal kaynak kullanımını azaltmayı,

Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,

Çevre Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı taahhüt eder.