İnsan Kaynakları
Teknikçeliğin insan kaynakları ilkesi, çalışanlarına, kendilerini geliştirmeleri yönünde fırsatlar vererek, girişimciliği ve verimi destekleyip bu yönde çalışanlarına eşit imkanlar sağlayarak, bireysel değerlere saygı göstererek, düzenli bir çalışma ortamında bireylerin memnuniyet içinde çalışmalarını devam ettirmelerini ve bu şekilde en iyi verimi elde etmektir.

Bu çizgide hızla büyüyen Teknikçelik, yürüttüğü çalışmalarla kadrosunu hergeçen gün güclendirmektedir.